Site Menüsüne ulaşmak için tıklayınız Ana içeriğe ulaşmak için tıklayınız.

Ödüller Yönetmeliği

YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ 2016-2017

 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri,  sahneye ilk çıkan Müslüman Türk kadın sanatçı Afife Jale'nin anısını yaşatmak ve Türk tiyatrosuna katkıda bulunmak amacıyla Yapı Kredi tarafından 1996 - 1997 sezonundan bu yana her yıl düzenlenen bir tiyatro ödülleri etkinliğidir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile ilgili tüm maddi ve manevi haklar ile isim hakkı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ne ("Yapı Kredi" veya "Banka" olarak anılacaktır)  aittir.
 • "Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu" Banka adına,  Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile ilgili her türlü karar alma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.
 • Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu, Banka Genel Müdürü veya atayacağı üst düzey yönetici, Banka Kurumsal İletişim Yönetimi Müdür Yardımcısı  ve Yapı Kredi Kültür Sanat Genel Müdürü ve Stratejik İletişim Direktöründen oluşur.
 • Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu:
  • Afife Tiyatro Ödülleri'nin genel koordinasyonundan ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
  • Jüri başkanını ve jüri koordinatörünü atar ve görev süresini belirler.
  • Jüri üyelerini belirler.
  • Jüri üyelerinin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmeleri veya Yönetmelikte yer alan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi, sezon sonunda “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri online oylama sistemi”ne kayıtlı toplam oyun sayısının en az %20'sini izlememeleri veya istifaları vb. sebeplerle veya gördüğü lüzum üzerine, her zaman ve görev sürelerinin sona ermesini beklemeye gerek olmaksızın, mevcut üyelerin görevlerini sona erdirmeye ve yeni üyeler atamaya münhasıran yetkilidir.
  • Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu, en az 3 üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
 • İcra Kurulu Başkan ve üyelerinin ataması Banka Genel Müdürü tarafından yapılır.
 • İcra Kurulu Üyeleri, jüri üyesi olamaz.
 • Yapı Kredi Stratejik İletişim Direktörü, Afife Tiyatro Ödülleri'nin genel koordinasyonundan "İcra Kurulu Koordinatörü" sıfatıyla sorumludur. Jüri Başkanı ve Jüri Koordinatörü, süreç ile ilgili olarak İcra Kurulu Koordinatörü'ne düzenli olarak bilgi verir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödül Töreni her sene Nisan ayında Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu'nun belirleyeceği yer ve zamanda düzenlenir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi sezon boyunca tüm oyunları bilet ücretini ödeyerek izler. Her ay yapılan jüri toplantılarında, o ay izlemiş ve değerlendirmesini yapmış oldukları oyunların biletlerini ibraz ederler ve bilet bedelleri Banka tarafından kendilerine ödenir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, aşağıda belirtilen 11 ana ödül ve 4 özel ödül olmak üzere toplam 15 dalda verilir:
 • Ana Ödül Dalları:
  • Yılın En Başarılı Prodüksiyonu
  • Yılın En Başarılı Yönetmeni
  • Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
  • Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
  • Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu
  • Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu
  • Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı
  • Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı
  • Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı
  • Yılın En Başarılı Sahne Müziği
  • Yılın En Başarılı Işık Tasarımı

 • Özel Ödüller:
  • Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin en önemli ödülüdür. Çalışmalarıyla Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş kişilere verilir. Bu ödülü alan kişi Afife Tiyatro Ödülleri'nde bir daha herhangi bir ödüle aday gösterilemez.
  • Ödül kriterleri
   • Eleştirmenler, sanatçılar, tiyatro camiası ve Türk toplumu tarafından "tiyatro sanatçısı" olarak tanınıyor olmak. (Profesyonel yaşamının tiyatro odaklı olması)
   • Ödüle aday kişiler tiyatro sanat dalı içinde eserler vermelidir. (Ödülü almaya aday kişi, temel alanlarda eser verdikten sonra, dolaylı olan dallara yönelmiş olabilir. Aynı anda aday olan iki kişi arasında temel alanlarda çalışma yapmış olan adayın öne çıkar.)
   • Ödüle aday kişilerin diğer sanatçılara oranla daha geniş bir tecrübeye sahip olması gerekir.
   • Yaptığı çalışmalarla tiyatro sanatının, bu sanat dalına uzak kesimlerine tanıtılması konusunda destek vermiş olmalıdır.
   • Günümüzde ya da tiyatro sanatını aktif olarak icra ettiği dönemlerde bu sanatın çağdaşlaşması, yenilenmesi ve dünyada bu konuda örnek alınan ülkelerin seviyesine çıkarılması konusunda öncü olmalıdır.
   • Ödüle aday kişilerin çalışmış oldukları alanda, gelecek kuşak için çalışmalarda bulunması gerekmektedir. (Bu kategoride yapılması gereken faaliyetler;  eğitimcilik, bir tiyatro sahnesi kurmak veya geleceğe yönelik yerleşik tiyatro biçemi kurmak, kuram çalışmaları sonucunda ortaya kaynak kitap ve/ veya metot geliştirmiş olmak gibi katkılardır.)
  • Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Sezonda ilk kez sahnelenen en başarılı yerli oyunun yazarına verilir.
  • Haldun Dormen Özel Ödülü: Yılın en başarılı komedi ya da müzikal oyununa verilir.
  • Yapı Kredi Özel Ödülü: Türk tiyatrosuna katkıda bulunmuş iş ve sanat dünyasının önemli isimlerine verilir.
  • Muhsin Ertuğrul, Cevat Fehmi Başkut ve Haldun Dormen Özel Ödülleri için jüri üyeleri öneride bulunur. Önerilen isimler jüri toplantısında değerlendirilir, birden çok aday olması durumunda ve bir isim üzerinde uzlaşma sağlanamaması halinde oylama yapılarak karar alınır, sonuç jüri kararı olarak İcra Kuruluna bildirilir.
  • Yapı Kredi Özel Ödülü, Jürinin tavsiyeleri de gözetilerek, İcra Kurulu tarafından belirlenir.
 • Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisinde görev alacak kişiler, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu tarafından belirlenir.

 • Jüri Üyelerinin görev tanımı:
  • 33 kişiden oluşan Jüri'nin görevi, sezon boyunca kriterlere uygun oyunları izlemek ve tüm kategorilerde aday oyunları belirlemektir.
  • Jüri üyelerinin görev süreleri kural olarak 3 senedir. İcra Kurulu kararıyla belirlenen üyeler en fazla 2 dönem, yani 6 yıl üst üste görev yapabilir. 
  • Jüri Üyeleri başka tiyatro ödül organizasyonlarında jüri üyesi olarak görev yapamazlar.
  • Jüri üyeleri, herhangi bir profesyonel tiyatro kuruluşunda ve benzeri kurumlarda değerlendirme kapsamına girecek çalışmalarda aktif görev alabilirler. Ancak tarafsızlık ilkesi gereği söz konusu kategori ile ilgili aday olamazlar.    Görev aldıkları oyunun herhangi bir kategoride aday olması durumunda oy pusulalarında görev aldıkları oyun bulunmaz. Görev aldıkları oyun ile ilgili Afife Tiyatro Ödülleri online oylama sistemi de dahil olmak üzere hiç bir oylamaya katılamazlar.
  • Jüri üyeleri, gerçek ve tüzel üçüncü şahıslara, Yapı Kredi ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'ni yükümlülük altına sokacak yazılı veya sözlü hiçbir beyan ve taahhütte bulunamazlar.
  • Jüri üyeleri, Jüri Başkanı tarafından belirlenen ve kendilerine bildirilen oyunları da izlemekle yükümlüdür.
  • Jüri üyeleri,  izledikleri her oyunu "Afife Tiyatro Ödülleri internet sitesinde" sisteme uygun şekilde değerlendirir veya değerlendirmelerini verilen değerlendirme formlarını doldurarak kurye yoluyla Jüri sekretaryasına iletir.
  • Oylama online sistem üzerinden yapılır ve verilen oylarda değişiklik yapılamaz.
  • Değerlendirmeler belirlenen 11 kategori bazında ayrı ayrı yapılır.
  • İzlenen oyunda belirlenen kategori veya kategorilerin olmaması durumunda o kategori(ler) için "geçersiz" değerlendirmesi yapılır.
  • Değerlendirilen oyunun ön eleme puanı en az 9 jüri üyesinin not ortalaması hesaplanarak belirlenir.
  • Jüri, her ayın son Pazar günü en az 21 üyenin katılımı ile toplanır ve online sistem üzerinden yapılan oylamaları değerlendirir.
  • Her ay yapılan jüri toplantılarında, jüri üyeleri, o ay değerlendirilen oyunları görüşür. Değerlendirme sonucuna katılmadıkları bir kategorinin yeniden değerlendirilmesi talebini gerekçelendirerek Jüri Başkanı'na iletebilirler.
  • Jüri Başkanı yeniden değerlendirilme talebini tartışmaya açar. Yeniden değerlendirilmesine karar verilen kategoride, henüz not vermemiş en az 9 başka üyenin ikinci ve nihai değerlendirmeyi yapmasını sağlar. İtiraza tabi kategoride aday olma ön eleme puanı birinci ve ikinci değerlendirmelerin puanlarının ortalaması hesaplanarak belirlenir.
  • Jüri, Mart ayı toplantısında, online sistemde ilk 15'te yer alan adayları müzakere yoluyla 10 adaya indirir. İlk 10 aday içerisinden elektronik oylama ile 5 aday belirlenir.
  • Ödül adayları izleyen günlerde kamuoyuna duyurulur.
  • Jüri Üyelerinin tamamı aday olarak belirlenen oyunların tümünü izlemekle yükümlüdür.
  • Oylamalarda her jüri üyesinin tek oy hakkı vardır.
  • Vekaleten oy kullanılamaz.
  • Yönetmelik ve eki olan Gizlilik Taahhütnamesi, Jüri Üyeleri tarafından imzalanır .
  • Gizlilik kuralı gereğince, ödül töreninde ödül alanlar ilan edilinceye kadar, oylama sonuçları ve kazananlar gizli tutulur.
  • Jüri üyelerinin huzur hakkı İcra Kurulu tarafından belirlenir ve Yapı Kredi tarafından Mart ayında ödenir.
 • Jüri Başkanı, İcra Kurulu tarafından atanır ve İcra Kurulu’nun belirleyeceği süre boyunca görev yapar.

 • Jüri Başkanı
  • Jüri Başkanı, Jüri’nin  Yönetmeliğe uygun şekilde çalışmasını sağlar.
  • Jüri toplantılarının tarihlerini,  İcra Kurulu Koordinatörü ve Jüri Koordinatörü ile belirler ve jüri üyelerini bu toplantı tarihler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
  • Toplantı gündemini oluşturur ve  her toplantı öncesinde,  gündemi jüri üyeleri ile paylaşır.
  • Jüri üyelerinin izleyeceği oyunlar ve dağılımları ile ilgili olarak  Jüri Koordinatörü ile gerekli planlama ve çalışmayı  yapar ve  toplantılarda  bu plan ve çalışmaları Jüri üyeleri ile paylaşır, bunların Jüri üyeleri tarafından uygulanmasını sağlar.
  • Oyunların izlenmesi konusunda, jüri üyelerini uyarır ve yönlendirir.
  • Oyunların izlenme durumunu takip eder ve 9 kişiden az izlenen oyunlar mevcut olması halinde, bunların gerekli izlenme sayısına (9’a) ulaşabilmesi için gerekli yönlendirmeleri, görev dağıtımlarını yapar,
  • Jürinin, oyunları adil bir şekilde paylaşmasını sağlar.  Yeterli sayıda oyun izlemeyen jüri üyelerinin mevcut olması halinde, bu üyelere gerekli ikazları yapar.
  • Jüri toplantıları sırasında oyun / oyuncularla ilgili yorumların dayanakları ile paylaşılmasını talep eder ve bunun için gereken  toplantı düzenini sağlar.
  • Jüri toplantılarında ve gerekli gördüğü tüm hallerde, toplantıların ve sürecin gizliliği konusunda jüri üyelerine gerekli uyarılarda bulunur.
  • Jüri başkanının huzur hakkı İcra Kurulu tarafından belirlenir ve Yapı Kredi tarafından ödenir.
 • Jüri Koordinatörü, Afife Ödül Töreni ve jüri çalışmalarına ilişkin süreçlerin, Jüri Başkanı ve İcra Kurulu Koordinatörü ile işbirliği içinde yürütülmesinden sorumludur.

 • Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Koordinatörü:
  • Jüri Başkanı ile birlikte, Jüri toplantılarının planlanan zamanlarda ve  Yönetmelik şartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
  • Jüri toplantılarında önerilen konu(ların), düzenli olarak İcra Kurulu Koordinatörü ile paylaşılmasını ve takibini sağlar.
  • Jüri üyelerinin, toplantılarda eleştirilerini dayanakları ile sunmaları için gereken toplantı düzenini, Jüri Başkanı ile birlikte sağlar
  • Jüri üyelerinin oyun izleme sayılarının takibini Jüri Başkanı ile birlikte kontrol ederek, oyunları izlemeyen Jüri üyelerini uyarır ve izlenilmeyen oyunlara yönlendirir.
  • Jüri üyeleri, Jüri Başkanı ve İcra Kurulu Koordinatörü arasında bilgi aktarımını sağlar.
  • Görev süresi dolan Jüri üyelerinin yerine yeni Jüri üyelerinin temin edilmesine  yardımcı olur.
  • Jüri toplantılarında ve gerekli gördüğü tüm hallerde, toplantıların ve sürecin gizliliği konusunda jüri üyelerine gerekli uyarılarda bulunur.
 • Ödül adayları ve sahipleri, aşağıda belirtilen ödül süreci ve kriterleri doğrultusunda, Jüri üyelerinin oylarıyla belirlenir.

 • Ödül süreci:
  • Jüri üyeleri, kural olarak her yıl 15 Mart tarihinden itibaren, takip eden yılın 15 Mart gününe kadar İstanbul'da ilk kez sahnelenen profesyonel tiyatroları değerlendirirler. Amatör tiyatrolar, gençlik ve çocuk oyunları değerlendirmeye dahil değildir.
  • Ödüle aday olacak oyunların, tiyatro sezonu içinde en az 10 gösterim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Adayların açıklandığı tarihten sonra 10 gösterim yapılacağı kesinlik kazanan oyunları jüri takdir yetkisiyle değerlendirmeye alabilir.
  • Jüri toplantı tarih ve yerleri, ilk toplantıda yıllık olarak belirlenir.
  • Yukarıda belirtilen şartlara uygun oyunların herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için en az dokuz jüri üyesi tarafından izlenmiş olması gerekir.


 • Ana Ödüller için Oylama ve Kazananların Belirlenmesi:
  • Ödül kazananların belirleneceği Jüri Üyeleri toplantısı, ödül töreninden 1 gün önce noter katılımıyla yapılır.
  • Oylama kapalı zarf usulü ile yapılır ve kazanan adaylar noter huzurunda oy çokluğu prensibi ile belirlenir.
  • Verilen oylar noter tarafından sayıldıktan sonra, eşitlik bulunan kategorilerde tekrar oylamaya gidilir. İkinci oylamada da eşitliğin bozulmaması halinde, üçüncü oylama açık olarak yapılır. 3. turda da eşitlik bozulmaz ise, Jüri Başkanının oyu 2 oy sayılarak bu doğrultuda karar verilir.
  • Oylama sonunda ödül kazananların isimleri kategorilerine göre ayrı zarflara koyulur ve Noter tarafından mühürlenir.
  • Mühürlü zarflar ödül törenine kadar Noterde muhafaza edilir.
  • Noter Tören esnasında, mühürlü zarfları gecenin sunucusuna kapalı olarak teslim eder.

 • Bu Yönetmelik 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.